KOLPING – ŠTO JE TO?

Katoličko društvo djetića ili Kolping je katolička socijalna udruga obrazovanja i akcije za razvoj pojedinca u društvu koje uvijek iznova treba duhovnu obnovu. Osnovao ju je svećenik, katolički publicist i novinar Adolph Kolping kao izrazito obiteljski orjentiranu zajednicu koja prati svoje članove tijekom cijelog života.

Zastupljena je u više od 60 zemalja s više od 450.000 članova diljem svijeta.Kolpinško društvo promiče, kroz edukaciju i aktivnosti, razvoj svojih članova u mnogim područjima svakodnevnog života. Kolping INTERNATIONAL uključuje 3 pravna tijela kroz koja ostvaruje svoju svrhu.

To su Međunarodna kolpinška zajednica, Međunarodna zaklada Adolph Kolping te Kolpinška zajednica društvene i razvojne pomoći. Međunarodna kolpinška zajednica sebe vidi kao dio svjetske zajednice solidarnosti u kojem su članovi i kolpinške obitelji spremni podržati i promovirati jedan drugoga.

Glavni korisnici kolpinške zajednice u razvoje suradnje su kolpinške obitelji u Africi, Aziji i Latinskoj Americi, kao i u srednjoj i istočnoj Europi. Kolpinške obitelji u tim regijama u svojim aktivnostima djeluju na principu samopomoći te svojim djelovanjem žele pomoći ljudima u rješavanju njihovih svakodnevnih problema.

Kolping je danas zajednica otvorena za sve kršćane koji žele na Evanđelju i socijalnom nauku preuzeti odgovornost za bolju i uspješniju budućnost svih ljudi ne samo kršćana. Temelj tome je vjera u jednoga Boga u zajedništvu Oca, Sina i Duha Svetoga. Iz toga vjerovanja se razvijaju svi pravci djelovanja kako na osobni život pojedinca tako i na cjelokupnu zajednicu.

Unatoč svim socijalnim poteškoćama i nedaćama koje donosi ovo današnje vrijeme, kolpinška zajednica djeluje na vjernike da poboljšaju svoju vjerničku svijet i svijest cijeloga društva. Principi osobnosti, supsidijarnosti i solidarnosti katoličkog socijalnog nauka daju orijentaciju za socijalni poredak koji odgovara kršćanskoj slici čovjeka:

  • čovjek je središte i svrha svakog djelovanja (osobnost)
  • zajednica pomaže pri ispunjavanju zadataka, koji nadilaze snage pojedinca (supsidijarnost),
  • pri svakom djelovanju uzimaju se u obzir potrebe najslabijih članova (solidarnost)

Ovi principi , povezani sa principima općeg dobra i trajnosti, stupovi su kršćanskog društvenog nauka, u kojem Kolping vidi temelje za poredak društva, države i zajedničkog života naroda. Posebno se vodi briga o odgovornosti za mlade naraštaje, nudeći im mogućnost da dožive vjeru i zajedništvo. U životima mladih treba biti mjesta za smisao i zabavu, odgovornost i mogućnost razvijanja vlastitih snaga i ideja.