POČETAK DJELOVANJA KOLPINGA U HRVATSKOJ

Kolpinško djelovanje u Hrvatskoj proslavilo je 2005. godine veliki jubilej – 150 godina osnutka Katoličkog društva djetića.
Inicijativa za utemeljenje počela je potkraj 1854. godine. Dozvola za osnutak dobivena je 1855., a Društvo je počelo djelovati prvom Skupštinom 17. siječnja 1856.godine.Idejni začetnik i organizator Katoličkog društva djetića bio je Fidelis Höpperger, duhovnik u Bogoslovnom sjemeništu u Zagrebu. Osnutak pak samog Društva omogućio je tadašnji nadbiskup Juraj Haulik, darovavši 6.000 forinti kako bi se mogla kupiti društvena zgrada.
Izrađena su i tiskana Pravila na njemačkom i hrvatskom jeziku, u kojima je bila navedena svrha Društva: obrazovanje zagrebačkih katoličkih djetića poticanjem i gajenjem religioznog i građanskog života kako bi se odgojili za vrle i čestite majstore.Već 15.svibnja iste godine Adolph Kolping posjetio je Zagreb, održao predavanje kojim je oduševio djetiće za ideale kojima teži. Članom je mogao postati svaki neoženjeni katolički djetić u Zagrebu, koji je navršio 18 godina, besprijekornog ponašanja ili odlučan besprijekorno živjeti.
Ime kandidata ispisivalo se na ploči te nije li kroz 4 tjedna bilo pritužbi, svečano je upisan u Zapisnik članova.U to vrijeme postojale su dvije kategorije osoba koje su se školovale za majstore obrtnika: šegrt (naučnik) koji je naukovao od svoje 14. do 18. godine i kalfa (pomoćnik, po staroj hrvatskoj terminologiji djetić) koji je radio od svoje 18.do 35. godine. Dakle, djetić je gubio svoj status s navršenih 35 godina, kada je postao majstor ili ženidbom. Kasnije, raznim izmjenama pravilnika KDD to pravilo se je promijenilo,tako da je bio odobren ulazak naučnika, a 1937. godine odobreno je da bivši članovi (majstori, oni koji su navršili 35 godina ili se oženili) mogu punopravno sudjelovati u radu društva.
Za vrijeme II svjetskog rata prostorije KDD na današnjem Britanskom trgu prenamijenjene su za potrebe vojske, te se zbog ratnih prilika članovi nisu mogli sastajati. Odlukom Redarstvene oblasti za grad Zagreb od 14.studenog 1944. raspušta se Dom KDD i uskoro su se djetići morali iseliti iz svojih prostorija. Do raspuštanja KDD je imao devet aktivnih članova, dva kandidata i 40 članova podmlatka tj. naučnika, dok se je 30članova nalazilo na raznim bojišnicama.

OBNOVA KOLPINGOVE IDEJE
Ponovno javljanje Kolpingove ideje započinje 70-tih godina prošlog stoljeća, kada se ostvaruju prvi susreti kolpingovaca iz Paderborna i zagrebačkih bogoslova koji dobivaju priliku preko njemačkog Kolpinga raditi u Njemačkoj. Iz takve suradnje donesena je odluka da se obnovi KDD. Najzaslužniji za to su Ivan Sever zadnji tajnik KDD, Marko Culej duhovnik iz 1944. i kasniji biskup te Heinz Peter Bee, biskupski tajnik Kolpingovog djela u Paderbornu.
Za vrijeme Domovinskog rata njemački kolpingovci materijalno su i moralno pomagali Hrvatsku, zalažući se za međunarodno priznanje, ali i konkretno pomažući prognanike i izbjeglice. Stvarna obnova Kolpinga u Hrvatskoj dogodila se 1995. kada je osnovano pet Kolpinških obitelji, a 17. ožujka 1997. održana je prva obnoviteljska skupština “Katoličkog društva djetićah u Zagrebu”, kada je odlučeno da se osniva udruga građana “Katoličko društvo djetića” sa djelovanjem na području Zagrebačke nadbiskupije.Kardinal Franjo Kuharić 27.srpnja 1997. potvrđuje Statut i utvrđuje neprekinutost trajanja udruge od 1856., čime se dobiva pravna osobnost i dozvola da udruga nosi ime “katoličko društvo”. 1998. osnovana je Hrvatska kolpinška udruga Varaždinske biskupije.Danas KDD na području Zagrebačke nadbiskupije djeluje pet kolpinških obitelji: KO Sv. Josipa, KO biskupa J. Langa, KO Sv. Petra, KO bl. kard. A. Stepinca i KO oca Ante Gabrića. Sve obitelji aktivno sudjeluju u vjerskom i svjetovnom životu svojih župa, u duhu ideja Bl. A. Kolpinga i načelima katoličke vjere i kršćanskog svjetonadzora.